asdas

Darbuotojų sąrašas

Atnaujinta 2017-06-23

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Direktorius Petras Kaučikas (8 46) 412 519
keliai@klrk.lt
Administratorė Diana Jencienė (8 46) 412 519
keliai@klrk.lt
Direktoriaus pavaduotojas kelių priežiūrai Vytautas Gružas (8 46) 412 521
keliai@klrk.lt
Direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius Kęstutis Pralgauskas (8 46) 412 518
keliai@klrk.lt

Vyriausioji buhalterė

Loreta Tamašauskienė (8 46) 412 516
l.tamasauskiene@klrk.lt
Vidaus audito skyriaus viršininkas Bonifacas Rubavičius (8 46) 412 527
b.rubavicius@klrk.lt
Darbų saugos ir sveikatos specialistas Saulius Pabedinskas (8 46) 380 662
s.pabedinskas@klrk.lt
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Skyriaus viršininkas Aurimas Alūza (8 46) 380 431
a.aluza@klrk.lt
Vyresnysis specialistas Edvardas Kaučikas (8 46) 412 527
e.kaucikas@klrk.lt
Vyresnysis specialistas Gintaras Kučinskas (8 46) 412 528
g.kucinskas@klrk.lt
Vyresnioji specialistė Rima Kasparavičiūtė
(8 46) 397 083
r.kasparaviciute@klrk.lt
Vyresnioji specialistė Gerda Rubavičiūtė
(8 46) 412 527
g.rubaviciute@klrk.lt
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Skyriaus viršininkė Sandra Grublytė Sabalienė (8 46) 412 516
Vyresnioji specialistė Airida Bertašienė (8 46) 412 516
a.bertasiene@klrk.lt
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Skyriaus viršininkė Rima Dobradziejūtė (8 46) 380 661
r.dobradziejute@klrk.lt
Vyresnysis specialistas Gintaras Ramanauskas (8 46) 380 661
g.ramanauskas@klrk.lt
Vyresnioji specialistė Ina Momkienė (8 46) 380 661
i.momkiene@klrk.lt
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Skyriaus viršininkas Paulius Baltmiškis (8 46) 412 523
p.baltmiskis@klrk.lt
Vyresnioji specialistė Loreta Kurlinkienė (8 46) 412 523
l.kurlinkiene@klrk.lt
Vyresnysis specialistas Marius Pakalniškis (8 46) 412 523
m.pakalniskis@klrk.lt
Vyresnioji specialistė Natalja Kniežienė (8 46) 397 083
n.knieziene@klrk.lt
Vyresnioji specialistė Saulutė Kuiteklienė (8 46) 412 520
s.kuitekliene@klrk.lt
Vyresnioji specialistė Vita Surdokienė
(8 46) 412 520
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Viršininkas Algminas Šmitas
(8 46) 412 526
klaipedoskt@klrk.lt
Sekretorė-apskaitininkė Donata Černienė (8 46) 412 526
klaipedoskt@klrk.lt
Inžinierius Rimantas Kripaitis (8 46) 412 526
r.kripaitis@klrk.lt
Vyresnysis mechanikas Andrius Škimelis (8 46) 412 517
a.skimelis@klrk.lt
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Viršininkas Artūras Meškys (8 445) 79 012
kretingoskt@klrk.lt
Sekretorė-apskaitininkė Zita Buitvydienė (8 445) 79 014
kretingoskt@klrk.lt
Inžinierius Vidas Bartkevičius (8 445) 79 012
v.bartkevicius@klrk.lt
Vyresnysis mechanikas Saulius Bendikas (8 445) 79 014
s.bendikas@klrk.lt
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Viršininkas Gintaras Šmitas (8 440) 51 271
skuodokt@klrk.lt
Sekretorė-apskaitininkė Vanda Mineikienė (8 440) 51 271
skuodokt@klrk.lt
Inžinierius Stasys Laimikis (8 440) 51 271
s.laimikis@klrk.lt
Vyresnysis mechanikas Martynas Šilgalis
(8 440) 51 271
m.silgalis@klrk.lt
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Viršininkas Algirdas Jakubauskas (8 441) 77 993
siluteskt@klrk.lt
Sekretorė-apskaitininkė Rasa Jurgutienė (8 441) 77 993
siluteskt@klrk.lt
Inžinierius Kęstutis Daugalas (8 441) 77 993
k.daugalas@klrk.lt
Vyresnysis mechanikas Rimantas Babilius (8 441) 77 993