asdas

Klaipėdos kelių tarnyba

Klaipėdos kelių tarnybos veiklos pradžia -1945 m., kai rugsėjo 1 d. valstybinės reikšmės keliams tvarkyti buvo įsteigtas Klaipėdos kelių eksploatavimo ruožas Nr. 135. Jam priklausė visi Klaipėdos ir Kretingos rajonų valstybinės reikšmės keliai.

1950 m. buvo pradėtas asfaltuoti Klaipėdos - Palangos kelias (buvęs skaldos plentas). Tais pačiais metais vyriausiuoju inžinieriumi buvo paskirtas R. Kasperavičius, vėliau vadovavęs valdybai.

1952-1956 m. Žemaičių plente labai intensyviai buvo rengiamos lengvojo tipo juodos dangos, važiuojamoji dalis buvo platinama. Šiuo laikmečiu dar tebevyko ir karo sugriautų tiltų atstatymo darbai Klaipėdos krašte. 1954-1957 m. pastatytas gelžbetoninis tiltas Gargžduose per Minijos upę (darbų vykdytojas A. Gražulis), tiltai Kartenoje per Minijos upę, Skuode per Luobos upę, Klaipėdoje per Danės upę. 1956 m. Klaipėdoje įsteigtas Kelių statybos ir eksploatavimo rajonas Nr. 13. Nuo 1960 m. juodosioms dangoms įrengti pradėtas naudoti asfaltbetonis, kuriam reikia bitumo bazės. Pirmiausia tokia bazė buvo įrengta Juodkrantėje, nes buvo numatyta išasfaltuoti kelią Smiltynė - Nida, kuris iki tol buvo paprastas žvyrkelis. Įrengus asfaltbetoninę dangą kelyje, buvo asfaltuojamos gatvės Palangos ir Nidos miestuose.

1966 m. padidėjus kelių statybos darbų apimtims buvo suformuoti du kelininkų kolektyvai: KSV-1 ir KRSV. Įsteigti penki kelių remonto punktai. 1982 m. buvo atiduotos eksploatuoti naujos remonto dirbtuvės Klaipėdoje, dėl ko labai pagerėjo darbo sąlygos.

1995 m. buvo įsteigta valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai", į kurią įeina Klaipėdos kelių tarnyba.

Nuo 1995 m. Klaipėdos kelių tarnybos viršininku dirbo R. Kripaitis, vėliau V. Gružas, 2003-2007 m. R. Sarulis, nuo 2007 m. kovo 1 d. V. Baltmiškis.