asdas

Korupcijos prevencija

2017-02-09

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ darbuotojams suorganizuotas korupcijos prevencijos seminaras tema „Korupcijos pasireiškimo tikimybė“.

Seminare išnagrinėtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, šio įstatymo tikslai, uždaviniai ir prevencijos principai.

Darbuotojai gavo daug informacijos apie prevencijos priemones, jų praktinį pritaikymą.

Darbuotojams išaiškinta kokių priemonių gali ir turi imtis įmonės padaliniai, įmonės administracija.

Gana detaliai išnagrinėta korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka.

 

2016-09-14

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas supažindino įmonės darbuotojus su korupcine padėtimi pasaulyje ir Lietuvoje.

Pareigūnas išaiškino korupcijos esmę, jos pasireiškimo būdus, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

 

2016-04-20

Įmonėje vyko seminaras tema „Interesų konfliktų valdymas valstybės tarnyboje, valstybės ir savivaldybės įmonėse“.

Seminare dalyvavo 50 įmonės administracijos, kelių tarnybų darbuotojų.

Seminaro dalyviai gavo daug informacijos apie interesų konfliktus priimant sprendimus ar juos vykdant, artimų asmenų supratimą, privačių interesų deklaravimą, deklaracijų pateikimą.

Buvo pateikta ir išnagrinėta visa eilė praktikoje buvusių konkrečių situacijų. Seminaro dalyviai turėjo galimybę praktiškai išnagrinėti konkrečius pavyzdžius.