asdas

Paslaugos

Atnaujinta 2017-01-02

Pagrindinė įmonės veikla yra valstybinės reikšmės automobilių kelių, tiltų, viadukų, kitų kelio statinių priežiūra ir remontas.

  • Profiliuojame žvyrkelius ir kelkraščius.
  • Statome naujus kelio ženklus ir keičiame sugadintus.
  • Tvarkome sankasas.
  • Įrengiame saugaus eismo priemones ir aikšteles.
  • Prižiūrime ir valome visą kelio juostą - šienaujame žolę, šlaituose kertame krūmus.
  • Valome sniegą.
  • Atliekame gerbūvio darbus.
  • Nuomojame kelių statybos ir priežiūros techniką.